Your browser does not support JavaScript!
 • 東華大學榮登全球最佳大學排行榜

 • 賀!本校傑出校友蔡炳坤榮任臺北市副市長

 • 108年樂活養肌-健康體位競賽成果豐碩,燃脂增肌雕塑美好人生曲線

 • 東華大學107學年度資工系大學部畢業專題展 - 表現傑出、創意十足

 • 國立東華大學於志學車站宣導依規定停車及交通安全

 • 賀!國立東華大學原住民民族學院舞團奪冠蟬聯二連霸

 • 東華大學校際跨域合作與交流「Replay歷史」創新教學工作坊與再造歷史踏查圓滿落幕

 • 賀!108年度科技部大專生專題研究計畫,東華教行系獲獎助列全國之茅

 • 國立東華大學音樂系管樂團春季巡演圓滿結束

 • 國東華大學運動志工體適能專業深耕服務,協助花蓮縣警察局體適能普測

 • 「『仿』自然大探險」校外成果展

 • 國立東華大學環境學院前進新南向 - 印尼

 • 國立東華大學深耕藝術專業培育與進修推廣

 • 祝福自己種 - 畢業食蔬花束幸福同入「胃」

 • 國立東華大學舉行(107)學年度畢業典禮~學成東華鵬展天下~

 • 第七屆臺大成大東華三校論壇學術研討會

# 日期 標題
1 2019-06-17
2 2019-06-17
3 2019-06-13
4 2019-06-13
5 2019-06-13
6 2019-06-10
7 2019-06-10
8 2019-06-05
9 2019-06-05
10 2019-06-05
11 2019-06-04
12 2019-06-04
13 2019-05-29
14 2019-05-28
15 2019-05-28
16 2019-05-27
17 2019-05-24
18 2019-05-24
19 2019-05-24
20 2019-05-23
21 2019-05-23
22 2019-05-22
23 2019-05-22
24 2019-05-22
25 2019-05-21
26 2019-05-21
27 2019-05-20
28 2019-05-20
29 2019-05-17
30 2019-05-17
31 2019-05-17
32 2019-05-16
33 2019-05-15
34 2019-05-15
35 2019-05-14
36 2019-05-14
37 2019-05-13
38 2019-05-13
39 2019-05-13
40 2019-05-10
41 2019-05-10
42 2019-05-10
43 2019-05-09
44 2019-05-08
45 2019-05-08
46 2019-05-08
47 2019-05-07
48 2019-05-07
49 2019-05-07
50 2019-05-07
51 2019-05-06
52 2019-05-06
53 2019-05-03
54 2019-05-01
55 2019-05-01
56 2019-04-30
57 2019-04-30
58 2019-04-30
59 2019-04-30
60 2019-04-30